Pokud zjistíte, že naplánované články nejsou vhodné nebo se překrývají s jiným tématem, můžete změnit obsah nebo jejich datum. Tuto akci lze provést jen v případě, že článek ještě nebyl publikován.

Přejděte na levou stranu kampaně "Vaše příspěvky na Facebooku" a na záložku "Naplánované příspěvky".

Zobrazí se všechny naplánované příspěvky. Celý článek můžete smazat pomocí tlačítka "Smazat" nebo změnit plán pomocí druhého tlačítka:

Pokud článek zrušíte, zobrazí se potvrzení, aby nedošlo k nechtěnému vymazání.

War diese Antwort hilfreich für dich?