Články mohou být zveřejněny přímo prostřednictvím platformy app.socialpals.de na Facebooku nebo zveřejněny dle plánu - např. 

o víkendu. Samozřejmě může být naplánována celá komunikace, tedy i více příspěvků.

Klikněte na aktuální kampaň a pak na "Ke stažení" v levém menu v požadované fázi kampaně - v tomto příkladu "hlavní fáze":

K dispozici je výběr obrázků a textů. Můžete kliknout na řádek se symbolem pera pod obrázkem a napsat článek sám(sama). 

Nezapomeňte do textového pole, který je uveden pod názvem kampaně, zahrnout svůj individuální krátký odkaz. 

Tento odkaz lze zkopírovat:

Chcete-li použít navrhovaný text (vždy obsahuje váš krátký odkaz), stačí kliknout na tlačítko "Použít navrhovaný text", který bude vložen na začátek:

Pokud chcete, můžete tento článek upravit a okamžitě jej zveřejnit na Facebooku kliknutím na modré tlačítko. 

Pro účely kontroly se v kontextovém okně zobrazí náhled pro poslední kontrolu.

Kliknutím na položku Publikovat bude váš článek publikován a zobrazí se potvrzení.

Pokud místo toho chcete naplánovat zveřejnění příspěvku, klikněte na tlačítko "Naplánovat zveřejnění příspěvku". 

Rozbalovací okno zobrazí možná data, která je třeba nastavit.

Na závěr klikněte na "Naplánovat zveřejnění příspěvku" - a máte hotovo!

Zobrazí se náhled a potvrzení.

Plány pro zveřejnění článků můžete samozřejmě změnit, dokud nebudou ještě zveřejněny. 

To je vysvětleno v článku "Změna naplánovaných příspěvků".

War diese Antwort hilfreich für dich?