Met de Content kalender geven wij direct al bij de start van een campagne een voorstel, wanneer wat op Facebook gepubliceerd kan worden. Wij noemen het "best practice" planning. Dit voorstel kan zo met slechts één klik worden gebruikt. Ons platform neemt dan automatisch iedere post over. Foto, video of foto-carousel. En ook de Promo Ads - voorzover deze worden aangeboden - worden automatisch ingevoegd.

Als men de tekst bij de post wil zien of de foto vergroot wil bekijken, kan men eenvoudig op een post klikken. Een afbeelding van de bijdrage wordt zichtbaar.

De redactionele verantwoordelijkheid dient natuurlijk verder bij de partners te liggen, daarom kan men ook zelf in de planning gaan en uit het download-gedeelte in het linker menu de gewenste content uitzoeken en plannen.

Deze eigen planning is dan ook in de kalender te zien en kan daar nog - als men anders beslist - per "Drag&Drop" worden veranderd.

Met de groene regelaar ziet men zijn eigen planning. De oranje regelaar toont onze voorstellen. Klikt men op PLANNING, dan worden de voorgestelde posts in de eigen planning overgenomen. Dat betekent, dat men ze ook nog per Drag&Drop kan verschuiven. Maar natuurlijk alleen voor toekomstige tijdstippen.

Veranderingen in de planning worden direct geactualiseerd. Men ziet dat aan de draaiende pijlen in de afbeelding:

Verlaat het platform in deze periode niet, omdat de verbinding met Facebook tijdens de actualisering moet blijven bestaan. Bij foto's duurt het slechts een paar seconden, bij video's kan het door het grote datavolume een paar minuten duren.

En nu veel plezier bij het uitproberen, browsen en plannen.

Heeft dit antwoord je verder geholpen?

War diese Antwort hilfreich für dich?